Seachtain na Gaeilge 2011

Tá sceitimíní orainn go léir i NETNS mar tá Seachtain na Gaeilge ar siúl ó 5ú – 17ú Márta.  Beidh go leor , leor rudaí ar síul againn chun an seachtain speisialta sin a cheiliúradh! 

We are very excited in NETNS because Seachtain na Gaeilge is taking place from March 5th – 17th 2011. There will be lots of events happening to celebrate this special week.

An Aoine (11ú Márta):  Tráth na gCeist sa Halla Glas (Rang I – VI) Beidh na ceisteanna go léir as Gaeilge!

Friday (11th March): Quiz in the Halla Glas (1st – 6th Class) The questions will all be “as Gaeilge”!!

An Luan (14ú Márta): Céilí sa Scioból i Gaelscoil Chill Dara (Naíonáin – Rang VI) Beimid go léir ag dul trasna go dtí an Gaelscoil don chéilí. Táimid ag cleachtadh na rínce an seachtain sin ar scoil.

Monday (14th March): Dancing in Gaelscoil Chill Dara (JI – 6th Class) We will be going to the Gaelscoil for a Céilí. We are practising the dances at school this week.

An Mháirt (15ú Márta): Lá Glas. Caith rud éigin Glas ar an lá sin chun Seachtain na Gaeilge agus ar chultúr a cheiliúradh!!

Tuesday (15th March): Green Day. Wear something green to celebrate Seachtain na Gaeilge and our culture.

An Chéadaoin (16ú Márta): An Slí Áitiúil (Naíonáin – Rang VI) Beimid ag dul ar slí áitiúil go dtí an Churrach. Beimid ag dul go dtí áiteanna stairiúla cosúil le  Reilig an Churraigh agus “Donnelly’s Hollow”.

Wednesday (16th March): Local Trail (JI – 6th Class) We will be going on a walk to the Curragh. We will be visiting lacal historical sites such as the Military Graveyard and Donnelly’s Hollow.

Déardaoin (17ú Márta): Lá le Pádraig. Seo é an lá deireannach den Seachtain na Gaeilge agus beidh lá saoire againn on scoil chun an lá speisialta sin a cheiliúradh. Beidh paráideanna ar siúl mórthimpeall na tíre.

Thursday (17th March) St. Patrick’s Day. This is the last day of Seachtain na Gaeilge and we have a day off from school to celebrate this special day. There will be parades all over the country.

Bainigí go léir taitneamh as Seachtain na Gaeilge!! Bígí ag caint as Gaeilge ar scoil agus sa bhaile chun do chuid Gaeilge a chleachtadh!

Slán go fóill,

Orla, Trish & Karen